det våde får byg mark

Marken

Strigling

Ukrudtsbekæmpelsen foregår ved hjælp af en strigle. Første strigling foretages inden afgrøderne spirer frem, og derefter foretages yderligere en strigling når kornet er udviklet tilstrækkeligt til at tåle behandlingen.

Kløvergræs

Ca. en trediedel af gårdens arealer ligger mere eller mindre med kløvergræs. Formålet med kløveren er at opsamle kvælstof fra luften. Denne kvælstof bliver optaget af dyrene, og når de om vinteren er på stald ender den i gødningen, som vi så bringer ud på kornmarkerne.