Hundene

Vi har mange hjælpere på gården. Bl.a. to hyrdehunde Lima og Ohio. De hjælper med at drive fårene og kvæget og sikrer at vores hjem aldrig kommer i en Bo Bedre reportage – jo, måske som “før”-eksempel.

De har naturligvis også en vagthundetjans, hvis ikke lige de sover, når der kommer besøgende.