Økologisk landbrug Tolykkegård økologi

Økologi

Hvorfor dyrke økologisk?

Der er to væsentlige årsager til, at vi har valgt økologi og den økologiske driftsform:

  • Generelt bedre dyrevelfærd
  • Ingen sprøjtning

Overholdelse af reglerne kontrolleres af Plantedirektoratet som foretager mindst et kontrolbesøg om året. Under dette besøg gennemgås alt, lige fra de aktuelle forhold (stalde, opbevaring af korn, ingen tilstedeværelse af sprøjtemidler osv.) til regnskabsbilag på køb og salg af alt hvad der er omfattet af økologireglerne (korn, udsæd, kød, avlsdyr osv.).

Hvad indbefatter økologisk dyrkning?

Regelsættet for økologisk dyrkning er meget omfattende og dette er ikke stedet til en komplet opsummering. Nogle enkelte stikord er:

  • Der stilles udvidede krav til dyrevelfærd: fx. arealkrav pr dyr og adgang til græsning.
  • Medicinsk behandling medfører længere tilbageholdelsestid (inden dyret må slagtes).
  • Sprøjtning med kemikalier samt gødskning med kunstgødning er forbudt (jeg ved godt at det er en grov forsimpling at tale om “kemikalier” og “kunst”gødning, men I ved hvad jeg tale om).

Der er mulighed for at sprøjte med visse produkter, fx. mod svovlmangel i afgrøderne, men i praksis sker det ikke.

Hvad koster det?

Både dyrkningen af jorden og pasningen af dyrene er nogenlunde lige så tidskrævende som ved konventionel dyrkning. Den eneste ekstraudgift er faktisk et væsentligt større papirarbejde samt det årlige kontrolbesøg.

Udbyttet i marken er selvfølgeligt noget mindre og dyrkningssikkerheden er også ringere. Samvittigheden derimod – den er helt i top. Økologi er bedre for den lokale flora og fauna – ja, for miljøet generelt. Det kommer vores dyrehold til gode, og giver os mulighed for at levere korn, most og lammekød i uovertruffen kvalitet.