markerne tolykkegård det våde får byg mark

Markerne

Markerne på Tolykkegård dækker lidt over 18 hektar. Her græsser dyrene, og her dyrker vi en række forskellige typer maltbyg til vores øl. Byggen tørrer vi selv og malter den på eget malteri. Resterne fra produktionen nyder grisene. Udover maltbyg dyrker vi jævnligt forskellige oprindelige kornsorter som f.eks. tritikale og ølandshvede. Begge dele bruges bl.a. også i bryggeriet. Alle markerne på Tolykkegård dyrkes økologisk med egne maskiner.

Strigling af markerne

Ukrudtsbekæmpelsen foregår ved hjælp af en strigle. Første strigling foretages inden afgrøderne spirer frem. Derefter foretages yderligere en strigling, når kornet er udviklet tilstrækkeligt til at tåle behandlingen.

Kløvergræs

Ca. en trediedel af gårdens arealer ligger mere eller mindre med kløvergræs. Formålet med kløveren er at opsamle kvælstof fra luften. Denne kvælstof bliver optaget af dyrene, og når de om vinteren er på stald ender den i gødningen, som vi så bringer ud på kornmarkerne. The circle of life.